DUMRPAN NISHEDH (H), DUMRPAN NISHEDH(G),NO SMOKING

Description :

Size : 365 MM X 280 MM , 240 MM X 210MM, 1.5' x 2'